Vendie, teksty z listopada 2010 roku

7 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Ven­die.

Na­zywasz to praw­dziwą przy­jaźnią, kiedy ufasz bez­gra­nicznie i ot­rzy­mujesz bezinteresownie. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 listopada 2010, 20:17

I cho­ciaż nie widzisz już w tym wszys­tkim większe­go sen­su, to wy­padałoby się jed­nak cza­sami uśmiechnąć. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 listopada 2010, 22:58

I już chy­ba nie do­wiesz się co oz­naczały te codzien­ne niepew­ne uśmie­chy... Co­raz częściej zaczy­na ich bra­kować, ale w pa­mięci po­zos­taną na zawsze. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 listopada 2010, 21:05

Za­piszę na kar­tce jak bar­dzo mi za­leży, a po­tem złożę ją sta­ran­nie i włożę do pu­dełka wspomnień. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 listopada 2010, 19:10

Scho­wała kos­tkę, od­sta­wiła pion­ki, a plan­szę spa­liła. Ran­king pa­miętała dos­ko­nale. Po pros­tu za­kończyła grę. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 listopada 2010, 21:58

Frag­ment baj­ki z dzieciństwa, nu­tel­la na pal­cach i uśmie­chnięta buzia. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 listopada 2010, 19:48

A w końcu do­wiesz się, co oz­naczają te niepew­ne uśmiechy. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 18 listopada 2010, 16:06

Vendie

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasem jestem trudna do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. ~ Marylin Monroe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vendie

Użytkownicy
U V W
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność