Vendie

55 tekstów – auto­rem jest Ven­die.

Wza­jem­nie spro­wadza­my się na ziemię kiedy trze­ba, ale też zdarza się bu­jać w obłokach, choć ja już daw­no do­sięgnęłam nieba. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 maja 2014, 13:26

"22 la­ta te­mu urodziłaś się, po to, abym ja miał dla ko­go żyć. " 

5. 05. 2014.
Mój Narzeczony. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2014, 23:54

TEN mo­ment był naj­piękniej­szą chwilą w moim życiu.
Łas­ko­tanie w ser­cu na­biera no­wego znacze­nia. :)

"Wyj­dziesz za mnie? " [24. 08. 2013. ]

Za ta­kie szczęście od­dam życie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 sierpnia 2013, 22:56

Tak nieświado­mie na­dałeś cel mo­jemu życiu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 lipca 2013, 23:54

Są oso­by, które zasługują na podwójną dawkę szczęścia.

Dla S. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 stycznia 2013, 00:08

"Jes­teś dla mnie jak tlen, a na­wet ważniej­sza, bez tle­nu umarłoby tyl­ko mo­je ciało, a bez Ciebie zgasłaby mo­ja dusza i mo­je ser­ce. "

M.
25. 10. 2012. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 października 2012, 20:08

"Proszę Cię, spraw, abym mógł przed Tobą przy­siąc jej, że będę na zaw­sze. "

M. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2012, 13:41

Na stałe wpi­sałaś się w niewiel­ki krąg osób dla mnie naj­ważniej­szych - łza­mi i uśmie­chem niesionym co dnia.

Stałej Obecności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2012, 17:14

Gdy Cię nie było, "świat" pi­sałem z małej li­tery.

M. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 maja 2012, 16:25

Śmiech do łez. Dziś w ich krop­lach zgu­bił się nasz Świat.

Pa­miętasz go jeszcze? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 maja 2012, 00:15

Vendie

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasem jestem trudna do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. ~ Marylin Monroe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vendie

Użytkownicy
U V W
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność