Vendie, teksty z lipca 2011 roku

2 teksty z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ven­die.

Ból ma zaw­sze pos­mak soli. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 13 lipca 2011, 20:51

Tak trud­no po­godzić się z tym, że już nig­dy dogłębnie nie zro­zumiesz is­to­ty moich słów.

To przy To­bie sta­wiałam swo­je pier­wsze kro­ki.

Tak bar­dzo żałuję...Babciu. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 lipca 2011, 20:56

Vendie

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasem jestem trudna do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. ~ Marylin Monroe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vendie

Użytkownicy
U V W
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność