Vendie, teksty znajomych

2188 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Rue de la Tour

jakże pięknie
jak da­leko - tam
na miej­scu rodzin­ne­go domu

gdzie miłość mo­ja najpierwsza

jej kształty
poruszenia

jak cienie kołysa­ne od świec
pełne głosów
do­tyków i rąk

na sto­le leżą skrzypce
a za ok­nem - mo­zaika gwiazd
i aniołowie z nieba wychyleni

lecz mój wzrok nie sięgnie
nie do­leci dusza

bo roz­trwo­niłem tę miłość
roz­dając jak chleb
- serce 

wiersz • 12 stycznia 2018, 11:44

Niepowrotny

ciągle jeszcze nad na­mi krążą
gwiaz­dy i aniołowie
niczym zi­mujących ptaków
Ika­rowy lot

lecz ileż wieków
ile lat
brak mi wciąż odwagi
by pod­nieść oczy

i twarz odsłonić bez wsty­du
gdy przez skórę mi prześwieca
mglis­tość księżycowa

bo skądże miałem wiedzieć
dokąd mi odchodzisz

i że nie ma dróg
które prowadzą

byś był mi spowrotem 

wiersz • 9 stycznia 2018, 08:58

Recuérdame

stoimy - każdy w swoim oknie
ot­wartym na ob­cy świat

świeca ka­pie wos­kiem i światłem
gdy codzien­ne Zdrowaś
skrzydła aniołów trąca

połyka­my łzy
za­miast opłakać żałobą
ser­ce wmarznięte w nas

i pa­mięć zbladłą

lecz tak jak noc
którą świt odbarwia
mu­zyka brzmieniem strun się rozwiewa

a są pieśni
których nikt nie powtórzy 

wiersz • 5 stycznia 2018, 09:46

W koronę wplecione ciernie

pat­rzą w wi­gilij­ne niebo ludzkie oczy
i dziecięce twarze
chórem kolęd śpiewają aniołowie

nad boską kołyską

chwała na wy­sokości
wy­pełniona złotem bet­le­jem­skich gwiazd

trzoda
mędrcy świata
ewan­ge­liczni pastuszkowie

Jed­no­rodzo­ny
a po trzyk­roć zaparty

gdy Prawdę zap­rze­da Iskariota

lecz Słowo stało się ciałem
które­go nie skruszy ocet niedo­pity

Wiel­kiego Pos­tu fiolet

i bliźni
o włócznię wsparty 

wiersz • 24 grudnia 2017, 08:47

Mgławice

jest we mnie miej­sce
na ból
do umiera­nia podobny

i na skrzydła z ra­mion ujęte
które czas po­zos­ta­wił raną

lecz póki pod skórą dusza szeleści
słońca chcę szu­kać
w kałużach

a choćby była prze­de mną
jak głąb lasu
- noc

jeszcze oczy me olśniewa
niebo
które nig­dy nie wy­parło się gwiazd 

wiersz • 19 grudnia 2017, 11:14

Rzeczy mistyczność

oto człowiek
pół bóg
pół anioł

ob­leczo­ny w ciało
ob­leczo­ny w całun

trzech króli
trzy gwoździe

i opłatek na stole
choć łama­no ciało
za­miast chleba

ty­siące gwiazd co dziś świeci
kiedyś były słońcem

więc skądże mieliśmy wiedzieć
że Hos­tię
którą się składa na usta

trze­ba przyjąć do serca 

wiersz • 14 grudnia 2017, 07:43

Gwiazdozbiory okien dalekich

jest gdzieś wschód słońca
które­go nie zo­baczę
i deszcz za­wie­szo­ny na tęczy

za­pach chleba
siana

ra­miona ka­ted­ralnych wież
które ob­siadły anioły

lecz za wcześnie o wieczność
uk­rzyżowa­ny Bóg
ludzką duszę w skrzydła stroi

bo ci dla których bliższe jest 
światło gwiazd

do nas nie wracają 

wiersz • 12 grudnia 2017, 07:21

Retorycznie

Ileż większy sta­je się ocean
gdy upa­da do niego jed­na łza?

Czy oczy są wówczas lżej­sze
o blask? 

wiersz • 7 grudnia 2017, 13:56

O niebo dalej

zos­tały mi po was kra­job­ra­zy snów
i śmiałość marzeń
by za lo­tem ko­met mknąć

w par­ko­wej alei
śniegiem przyk­ry­ty ślad

kap­liczki frasobliwe
gwiaz­dy - perły światła
pla­nety
zorze

i nikt wie­rzyć nam nie zabronił
że w po­duszkach naszych
jest pie­rze z aniołów 

wiersz • 6 grudnia 2017, 08:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel