Vendie, teksty znajomych

2172 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Nietutejszy

minęły już te dni
które wcielo­ne we mnie
skrzydłami zaszu­miały mi w duszy

i nu­ty po­zyty­wek
wygłuszył czas

wie­cznie żywi
w świecie bez cmentarzy
- nie wra­caj­cie do wspomnień
kształtem ciał

na zaw­sze pamiętam
długi spa­cer na pożeg­na­nie Paryża

gdy księżyc się spóźniał
a nad mias­tem już noc

szka­tuła gwiazd 

wiersz • przedwczoraj, 07:39

Niepodległość...

Niepod­ległość...

... to nie wal­ka na hasła lecz o miłość
do tych łąk, lasów otu­lonych zielenią
i nadzieja, że ta krew w ziemie wsiąknięta
nie była na mar­ne prze­lana...

to ciągłe czu­wanie nad zgodą
by nie [...] — czytaj całość

wiersz • 10 listopada 2017, 21:49

Most

z da­la od two­jego progu
jest ob­cy kraj
gdzie wiatr stru­ny skrzy­piec stroi

w og­ro­dach słychać kro­ki
bo­sych stóp
- tak lot­ne
że led­wo do­tykają traw

i nie wstyd wyznać
że ser­ce się wzrusza
do gwiazd
do słońc

do natchnień
które duszę wy­pełniają aniołem

a tam gdzie most
choć próżno na ciebie cze­kam

to jed­nak wiecznie 

wiersz • 10 listopada 2017, 09:14

Patriotyzm...

Patriotyzm...

to nie py­tać kim jesteś
tyl­ko pochy­lić się nad człowiekiem

pomóc, na­kar­mić, dać schronienie
oka­zać ser­ce
nie chcieć nic, tyl­ko kochać...

jeśli tak potrafisz
nie smutaj

nie fla­gi nie hasła nie krzyki
lecz Bóg naj­większym świadkiem
że niepod­legli jesteśmy... 

wiersz • 10 listopada 2017, 08:41

Plejady

za fi­lara­mi kościołów
che­rubi­ni na skrzydłach swych dźwigają
bluźnier­stwo świata:
Bo­ga nie ma!

i do żad­ne­go z ludzi
oni nie podobni

a choć trze­pot białych piór
is­kier nie wznosi
dla og­nisk
w nas zachodzących słońc

ja z ser­ca wołam
- nie bo­je się umierać!

bo zgasnąć
jest przez­nacze­niem gwiazd 

wiersz • 8 listopada 2017, 11:48

Godzina duchów II

krzyż się pochy­lił nad grobem
bo śmierć
- czar­ny anioł ok­ry­ty żałobą

skrzydła przyk­ra­wa do miary

i wciele­niem mgieł
nierucho­mo na mo­giłach osiada

jeszcze gwarno
chmu­ra duchów-cieni
w świat pat­rząc zag­ro­bowy

smu­tek pożeg­nań trwoni

bo tyl­ko za­pom­nieniem krzywd
dusza tru­poli­ca ula­tuje precz od ziemi 

wiersz • 1 listopada 2017, 08:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel