Vendie, ulubione teksty

9090 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

od rzeczy

je­sienią jest ja­koś inaczej
w kuchni jasno
zmrok się skra­da pod oknem

nad pa­rującym czajnikiem
od­pra­wiam pow­szed­nie czary

powłóczys­tym spojrzeniem
omiatam twój pro­fil nad motkiem

znów plotę
od rzeczy
trzy po trzy

i zat­war­działy samotnik
może być cza­sem do pary 

wiersz • 14 listopada 2017, 10:33

rękopis

cza­sami noc trwa zbyt długo
choć daw­no wyb­lakły gwiazdy
chy­ba że w moich oczach
wyczer­pał już los wscho­dy słońca

a może sta­ruszek wiatr
za­pom­niał ot­worzyć okiennic

więc kiedy znów zacznę wątpić
połóż mi pa­lec na ustach

nie chcę wie­dzieć co jest nam pisane
aż do os­tatniej strony

dopóki trwa w nas opowieść
nie wol­no mówić o końcach 

wiersz • 13 listopada 2017, 08:37

iskra

bez względu na ko­lor nieba
pat­rzę w górę z tym sa­mym uśmiechem

a może nie całkiem przypadkiem
spa­damy tak da­leko od gwiazd

jak dzieci
pod gołym niebem
szu­kamy wśród nich odpowiedzi

a Bóg nas tak pięknie wymyślił
że cały sek­ret tkwi w nas 

wiersz • 10 listopada 2017, 11:19

Sprze­daje­my siebie kosztem życia.

śmierć ma długi. 

myśl • 9 listopada 2017, 00:13

Nie jes­tem lampą, nie pa­suję do wystroju.

ludzkie wnętrza. 

myśl • 31 października 2017, 20:19

kobieca logika

znów biją dzwony
a czas
tak cicho pod ok­na­mi przemyka

miałam szczęście nie no­sić zegarka
i nie do­mykać drzwi

za pięć dwunasta
za­raz wrócą anioły
od­winę je jak prezenty
z zapląta­nego szalika

pół życia
całe szczęście
dwa światy
cały ty 

wiersz • 25 października 2017, 07:22

Między sztruksem a koronką*

"And then she'd say:
It's all right, I got ho­me la­te last night,
but I'm a Su­per­girl and Su­per­gir­ls just fly."

~ Reamonn - Supergirl


mężczyźni, z który­mi sypiam
wyd­ra­pują inicjały
na moim su­mieniu -
śla­dy.
za ni­mi można dojść

tyl­ko do piekła.
ciągle nam (nie) po drodze.* ty­tuł za­pożyczo­ny od M. Le­nar­to­wicza, za co niez­mien­nie dziękuję 

wiersz • 23 października 2017, 16:39

* * *

Łat­wo od­puszczam, bo kiedyś za­leżało mi za bar­dzo. Wal­czyłam na­wet, jeśli nie było warto.
Dziś pod­da­je się, gdy ktoś przes­ta­je się sta­rać. Może to dob­rze, a może źle...
Wciąż jes­tem sama. 

wiersz • 21 października 2017, 15:20

Ko­bieta z ideal­nym ciałem jest dob­ra na jedną noc, ko­bieta z dob­rym ser­cem jest ideal­na na całe życie. 

aforyzm • 21 października 2017, 14:12

Są ludzie, którzy dają radę, bo nie mają in­ne­go wyjścia. Po pros­tu nie mogą się załamać. Jes­teśmy w sta­nie udźwignąć więcej niż nam się wydaje. 

myśl • 21 października 2017, 14:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TeczowaOna