Vendie, teksty z kwietnia 2011 roku

1 tekst z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ven­die.

Bo wiesz Przy­jacielu... Często wie­czo­rami, pełna zwątpienia w ludzi pat­rzę w niebo. Wte­dy wiem, że jed­na z gwiazd jest nasza. Mi­mo, że jest ich tak nies­kończe­nie wiele, ona zaw­sze świeci naj­większym blaskiem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 kwietnia 2011, 17:03

Vendie

Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasem jestem trudna do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. ~ Marylin Monroe

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vendie

Użytkownicy
U V W
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność